Publicacions > Oppidum 8

Oppidum 8

Claustre Augé i Serra, Voravit Roonthiva. La Pedra: vida i obra d’un retaule.

David Guixé, Glòria Mujal, Montse Rodríguez, Fermí Sort, Núria Serena.  Estat ecològic dels boscos de ribera del municipi de Solsona. Propostes de gestió.

Enric Bertran i Gonzàlez. El Cicle de conferències sobre la divisió territorial de Catalunya (Solsona, 1985), organitzat pel Centre d’Estudis del Solsonès.

Isidre Fernández i Bermúdez, Elisenda Asturiol i Castelló. L’escultor Jacint Morató Soler: Castellterçol, 1682 – Solsona, 1736

Jaume Adam  i Vidal. El terme parroquial de Sant Julià dels Torrents al tombant del segle XVI

Josep Castany, Lídia Fàbregas, Montse Marsiñach. El Grup de Prehistòria del Solsonès (GPS). La prehistòria a la comarca avui.

Pere Cascante i Torrella. Resultats de les darreres intervencions arqueològiques portades a terme al nucli antic de Solsona (Solsonès)