Publicacions

Publicacions

El Centre d’Estudis Lacetans, junt amb l’Arxiu Comarcal del Solsonès, en la seva vocació de promoure el coneixement i divulgar el patrimoni natural i cultural de la comarca, té dues línies de publicacions que treuen a la llum recerques inèdites, aprofundides i amb rigor científic, tant des de l’ambit de les ciències naturals com les socials.

Els estudis més breus són publicats en la revista anual Oppidum i els treballs més extensos en els monogràfics de la col·lecció Estudis i Textos del Solsonès.

Revista Oppidum

La revista Oppidum és una publicació de caràcter anual que neix de la col·laboració entre l’Arxiu Històric Comarcal de Solsona i el Centre d’Estudis Lacetans amb la voluntat de donar sortida i alhora potenciar la investigació cultural i interdisciplinària a la nostra comarca. L’Oppidum vol acollir tots aquells treballs faciliten desde el rigor científic el  coneixement del patrimoni cultural i natural de la comarca.

Més >

Col·lecció Estudis i Textos del Solsonès

La col·lecció Estudis i textos del Solsonès editada pel Centre d’Estudis Lacetans i Arxiu Comarcal del Solsonès està dedicada a treballs que per la seva extensió excedeixen la revista Oppidum i que impliquen una major profunditat en el desenvolupament del tema tractat.

 

Altres publicacions

Monografies editades pel Centre d’Estudis Lacetans

 

Llibre Escolapis - Portada p
Marcel·lí Corominas i Jordi Tàsies. Un immoble al servei de la ciutat (2012)

 

 

Autors

Autor Article Oppidum
Andreu Galera i Pedrosa El Comtat de Cardona, l’any 1433. Territori i homes segons les presses de possessió fetes per Joan de Marimon, ciutadà honrat de Barcelona. Núm. 5
Andreu Galera i Pedrosa La permuta del castell de Lladurs pel lloc de Moell (actual Pujol del Racó o de Mosoll) entre l’abat de Sant Serni de Tavérnoles i el vescomte de Cardona(any 1304) Núm. 3
Andreu Galera i Pedrosa La Unió d’Armes del Ducat de Cardona contra lladres, malfactors i bandolers (1566) Núm. 4
Andreu Galera i Pedrosa El molins de l’abadia de Ripoll en els termes i parròquies de Sorba i Gargallà (Montmajor, Berguedà) . Núm. 6
CarIes Quevedo i Garcia El setmanari El Rebenque. Notes d’un conflicte pel control del poder local a Solsona de començaments del segle XX. Núm. 5
Carles Quevedo i Garcia Escola, política i control. L’ensenyament públic a Solsona a finals del segle XIX (1881-1900) Núm. 4
Carles Quevedo i Garcia Els (mal)anomenats papers de Salamanca i el Solsonès. Un solsoní a l’Oficina de Recuperación de Documentos (1937-1939). Núm. 9
Claustre Augé i Serra,Voravit Roonthiva La Pedra: vida i obra d’un retaule. Núm. 8
Claustre Rafart i Planas L’harem gosolà de Pablo Picasso Núm. 3
Claustre Rafart i Planas Nova lectura d’un monstre i un cavall de Pablo Picasso Núm. 7
Daniel Codina i Giol La música en el santuari del Miracle. L’orgue, els organistes i altres músics Núm. 2
David Asensio i Vilaró,Ramon Cardona ¡ Colell,Conxita Ferrer i Àlvarez,Jordi Morer de Llorens,Josep Pou i Vallès Les excavacions arqueològiques en el jaciment iberoromà i medieval de la Codina (Pinell, Solsonès). Campanyes de 1996 i 1997 Núm. 1
David Asensio i Vilaró,Ramon Cardona i Colell,Conxita Ferrer i Àlvarez,Jordi Morer de Lorens,Josep Pou i Vallès El jaciment de la Codina (PinelI, Solsonés): un assentament d’època ibérica, romana i medieval Núm. 2
David Asensio i Vilaró,Ramon Cardona i Colell,Conxita Ferrer i Àlvarez,Jordi Morer de Lorens,Josep Pou i Vallès El jaciment ibèric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonès): un centre d’acumulació d’excedent agrícola del segle III aC a la Lacetánia. Núm. 2
David Asensio i Vilaró,Ramon Cardona i Colell,Conxita Ferrer i Àlvarez,Jordi Morer de Lorens,Josep Pou i VallèsOriol Saula Noves intervencions arqueològiques a l’assentament fortificat ilergeta dels Estinclells (Verdú, Urgell) Núm. 3
David Guixé i Coromines La vegetació del Solsonès “Comunitats zonals” Núm. 3
David Guixé,Glòria Mujal,Montse Rodríguez,Fermí Sort,Núria Serena Estat ecològic dels boscos de ribera del municipi de Solsona. Propostes de gestió. Núm. 8
David Guixé,Rafael Rocaspana,Montse Rodríguez Espais d’interès natural ¡ espècies de flora i fauna prioritàries al Solsonès Núm. 4
Enric Bartrina i Corominas Solsona, I’Escorial deis Comtes d’Urgell Núm. 3
Enric Bartrina i Corominas Els càtars a Solsona Núm. 2
Enric Bartrina i Corominas Un bisbe de Solsona, Fra. Francesc Dorda, desterrat després de l’11 de setembre de 1714. Núm. 4
Enric Bertran Gonzàlez De l’aplec de Pasqua a la fira del Miracle Núm. 2
Enric Bertran i González La rellevància territorial de les fires del Bancal de l’Arç i ia Torregassa Núm. 3
Enric Bertran i Gonzàlez La Fira del Bancal, una fira que vingué de fora Núm. 1
Enric Bertran i Gonzàlez El Cicle de conferències sobre la divisió territorial de Catalunya (Solsona, 1985), organitzat pel Centre d’Estudis del Solsonès. Núm. 8
Ester Blanco Casellas,Jordi Gené Sera La planificació forestal en els boscos d’Utilitat Pública al Solsonès Núm. 2
Esther Miralles i Henares, El ferrocarril de Bassella. Crònica d’un projecte oblidat Núm. 5
Esther Miralles i Henares,Jordi Guixé i Coromines Víctimes de la Guerra Civil i el franquisme al Solsonès (1936-1954). Núm. 6
Esther Miralles i Henares,Jordi Guixé I Coromines Víctimes de la Guerra civil I el franquisme al Solsonès de fora de la comarca (1936-1954) Núm. 7
Felip Vendrell Torrats de sol Núm. 3
Felip Vendrell Un rellotge aturat. Camins ramaders, esquelles, collars musicats i el llenguatge dels pastors. Núm. 4
Felip Vendrell Un cant a la primavera. Les caramelles del Solsonés. Núm. 5
Florenci Codina Reig,Joan Parramon Marbà. Notes ornitològiques de la comarca del Solsonès (província de Lleida) Núm. 2
Glòria Mujal,Dani Villero,David Guixé,Fermí Sort,Mati Morales,Núria Serena,Montse Rodríguez,Sara Vila,Joan Marceló,Marc Carrera. Les basses de Brics i l’embassament de l’Alsina. Els primers espais naturals del Solsonès amb un projecte de conservació i custòdia Núm. 6
Isidre Fernández i Bermúdez,Elisenda Asturiol i Castelló L’escultor Jacint Morató Soler: Castellterçol, 1682 – Solsona, 1736 Núm. 8
Jaume Adam  i Vidal El terme parroquial de Sant Julià dels Torrents al tombant del segle XVI Núm. 8
Jaume Adam i Vidal Notícia d’un plet a la Vila de Sant Llorenç de Morunys a finals del segle XVIII Núm. 7
Joan Vilamala i Terricabres Segimon Pujol i Santaló, “estatuari acreditat”, escultor de Sant Llorenç de Morunys. Núm. 9
Jordi Cardona i Regada Un salt d’aigua, un salt en el temps: història d’un molí. Núm. 6
Jordi Chorén,Noelia Calduch L’assentament ibéric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonés): intervenció a la muralla i al camí d’accés. Primera fase de l’adequació del camp de Sitges fortificat del segle II aC Núm. 5
Jordi Guixé i Coromines Els deportats solsonins als camps Nazis Núm. 5
Jordi Guixé i Coromines El conflicte de l’Ateneu. El pal de paller de la reconquesta del poder municipal a Solsona durant el primer franquisme (1939-1945). Núm. 3
Jordi Pérez i Conill,A. Ramón Conill i Grané Aportació a la 1a Edat del Ferro de l‘interior i occident català Núm. 3
Jordi Tasies i Planas Els Bordons: Una família de mestres de fer orgues de Solsona (s. XVIXVII) Núm. 1
Jordi Tasies i Planas Notes sobre els mestres de capella de la catedral de Solsona al segle XVIII Núm. 4
Jordi Torner i Planell La difusió i l’Arxiu Històric Comarcal de Solsona Núm. 1
Jordi Torner i Planell Un projecte museològic en temps de guerra (1937). El Museu de la vegueria de Manresa. Núm. 9
Josep Castany i Llussà Carta d’un arqueòleg a Miquel Cura des de Solsona Núm. 2
Josep Castany,Lídia Fàbregas,Montse Marsiñach El Grup de Prehistòria del Solsonès (GPS). La prehistòria a la comarca avui. Núm. 8
Josep Castany,Lídia Fàbregas,Lluís Guerrero,Ariadna Baulenas La Necrópolis megalítica del collet del Sálzer. (Odén, Solsonés) Núm. 5
Josep M. Llobet i Portella Una sentència relacionada amb una família de jueus de Solsona (1460) Núm. 1
Josep M. Llobet i Portella El procés d’execució d’un breu apostòlic de l’any 1704 relacionat amb l’església de Santa Maria del Socors de l’Hospital de Pobres de Solsona Núm. 2
Juan Martínez de Aragón,José Antonio Bonet,Daniel Oliach,Fischer Christine,Carlos Colinas EIs bolets a les pinedes del Solsonés Núm. 5
Lluís Guerrero i Sala En record a Miquel Cura i Morera Núm. 2
Maite Pedrol Giménez El fons de I’Ajuntament de la Ciutat de Solsona de l’Arxiu Històric Comarcal de Solsona Núm. 2
Maite Pedrol Giménez Els fons documentals judicials de Solsona conservats a I’Arxiu Históric Comarcal de Solsona Núm. 3
Manuel Riu i Riu Els Códol, barons de Canalda Núm. 3
Manuel Riu i Riu L’Arqueologia medieval al Solsonès Núm. 1
Marc Torras i Serra Els documents en pergamí del mas Miquel dels Quadrells Núm. 6
Marcel Camps i Colomés La literatura al Solsonès: una primera aproximació. Núm. 9
Maria Garganté i Llanes El bisbe Lasala i el seu mecenatge artístic a la ciutat de Solsona. Núm. 9
Maria Garganté Llanes Del gòtic a un cert classicisme: de les obres de la Catedral de Solsona a la construcció de l’Hospital de Pere Mártir Colomés. Núm. 2
Maria Garganté Llanes La construcció del monestir benedictí del Miracle i el mestre d’obres Ramon Riera: aproximació al seu estudi Núm. 3
Maribel Bella i Orrit, Lluïsa Camps i Solé Relats de dones: d’Andalusia al Solsonès. Un projecte de reconstrucció de la memòria històrica. Núm. 6
Miquel Cura i Morera A propòsit del món ibèric i les aportacions del Museu Diocesà de Solsona al seu coneixement a la Catalunya central. Núm. 1
Miquel Cura i Morera A propòsit deis poblats preromans de la comarca del Solsonès: una autorevisió crítica i noves propostes teòriques Núm. 2
Montserrat Molí i Frigola El paisatge del Retaule del Miracle Núm. 7
Pere Cascante i Torrella La intervenció arqueològica al portal del pont i al pou de gel de Solsona Núm. 4
Pere Cascante i Torrella Resultats de les darreres intervencions arqueològiques portades a terme al nucli antic de Solsona (Solsonès) Núm. 8
Rafael Jornet i Niella,Dani López i Reyes,Josep Pou i Vallès Introducció, assimilació i control del conreu de la vinya i la producció vinícola a Catalunya: El cas del jaciment de la primera edat de ferro del Turó de la Font de la Canya (Avinyonet del Penedès) Núm. 4
Rafael Pérez i Cabanes El bisbe Lasala en un temps controvertit Núm. 4
Rafael Rocaspana,David Guixé La comunitat de peixos del Solsonés Núm. 3
Ramon Cardona i Colell Aparició de restes inèdites del castell de Granyena, el primer assentament templer en terres catalanes. Núm. 6
Ramon Planes Albets El “Resumen histórico de la guerra civil en el centro de la alta Cataluña, concretado a los distritos de Cardona, Solsona y Berga (1835- 1838)” de Ramon Franch i Font Núm. 3
Ramon Planes i Albets Les Ordinacions de la Mostassaferia de Solsona de 1590 Núm. 1
Ramon Planes i Albets El testament del mercader Joan de Llobera (Barcelona 1437) Núm. 2
Ramon Planes i Albets Cartes de Joan Serra i Vilaró a Lluís Plandiura des del Museu Diocesà de Solsona (1921-1922) Núm. 4
Ramon Planes i Albets El testament del mercader Pere Còdol (sant Llorenç de Morunys, 1438) i el retaule del Sant Esperit i Sant Joan Evangelista de Pere Serra Núm. 7
Ramon Planes i Albets Pagar per evitar el servei militar espanyol: el conveni de Lladurs de 1852 i (el fotògraf) Adolf Mas alliberat d’anar a les Filipines. Núm. 9
Robert Duró i Fort La presó de Solsona durant la Guerra Civil. 1938-1939. Núm. 9
Rosa Maria Vila i Gangolells,Jordi Torner i Planell Inventariació del fons documental de les mines de Cardona (s.XX). Algunes reflexions metodològiques. Núm. 7