Publicacions > Oppidum 2

Oppidum 2

5 Presentació

7 A propòsit deis poblats preromans de la comarca del Solsonès: una

autorevisió crítica i noves propostes teòriques.

Miquel Cura i Morera

15 En record a Miquel Cura ¡ Morera

Lluís Guerrero i Sala

19 El fons de I’Ajuntament de la Ciutat de Solsona de l’Arxiu Històric Comarcal

de Solsona

Maite Pedrol Giménez

29 El testament del mercader Joan de Llobera (Barcelona 1437)

Ramon Planes i Albets

47 Notes ornitològiques de la comarca del Solsonès (província de Lleida)

Florenci Codina Reig i Joan Parramon Marbà

59 Els càtars a Solsona

Enric Bartrina i Corominas

71 El procés d’execució d’un breu apostòlic de l’any 1704 relacionat amb

l’església de Santa Maria del Socors de l’Hospital de Pobres de Solsona

Josep M. Llobet i Portella

81 El jaciment de la Codina (PinelI, Solsonés): un assentament d’època

ibérica, romana i medieval.

David Asensio i Vilaró, Ramon Cardona i Colell, Conxita Ferrer i Àlvarez,

Jordi Morer de Lorens, Josep Pou i Vallès

95 El jaciment ibèric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonès): un centre

d’acumulació d’excedent agrícola del segle III aC a la Lacetánia.

David Asensio i Vilaró, Ramon Cardona i Colell, Conxita Ferrer i Àlvarez, Jordi

Morer de Lorens, Josep Pou i Vallès

105 La música en el santuari del Miracle. L’orgue, els organistes i altres músics

Daniel Codina i Giol

113 La planificació forestal en els boscos d’Utilitat Pública al Solsonès

Ester Blanco Casellas i Jordi Gené Sera

121 De l’aplec de Pasqua a la fira del Miracle

Enric Bertran Gonzàlez

129 Del gòtic a un cert classicisme: de les obres de la Catedral de Solsona a la

construcció de l’Hospital de Pere Mártir Colomés.

Maria Garganté Llanes

141 Carta d’un arqueòleg a Miquel Cura des de Solsona

Josep Castany i Llussà