Publicacions > Oppidum 3

Oppidum 3

Sumari

4 Presentació

7 El conflicte de l’Ateneu. El pal de paller de la reconquesta del poder municipal

a Solsona durant el primer franquisme (1939-1945)

Jordi Guixé i Coromines

23 Els fons documentals judicials de Solsona conservats a I’Arxiu Históric

Comarcal de Solsona

Maite Pedrol Giménez

35 Els Códol, barons de Canalda

Manuel Rin i Rin

43 Solsona, I’Escorial deis Comtes d’Urgell

Enric Bartrina

51 La vegetació del Solsonès “Comunitats zonals”

David Guixé i Coromines

63 Noves intervencions arqueològiques a l’assentament fortificat ilergeta dels

Estinclells (Verdú, Urgell)

David Asensio, Ramon Cardona, Conxita Ferrer, Jordi Morer, Josep Pon i Oriol

Saula

81 La permuta del castell de Lladurs pel lloc de Moell (actual Pujol del Racó o

de Mosoll) entre l’abat de Sant Serni de Tavérnoles i el vescomte de Cardona

(any 1304)

Andreu Galera i Pedrosa

101 La rellevància territorial de les fires del Bancal de l’Arç i ia Torregassa

Enric Bertran i González

113 La construcció del monestir benedictí del Miracle i el mestre d’obres

Ramon

Riera: aproximació al seu estudi

Maria Garganté Llanes

123 La comunitat de peixos del Solsonés

Rafael Rocaspana i David Guixé

133 L’harem gosolà de Pablo Picasso

Claustre Rafart i Planas

141 El “Resumen histórico de la guerra civil en el centro de la alta Cataluña,

concretado a los distritos de Cardona, Solsona y Berga (1835- 1838)” de

Ramon

Franch i Font

Ramon Planes Albets

165 Aportació a la 1a Edat del Ferro de l‘interior i occident català

Jordi Pérez i Conill, A. Ramón Conill i Grané

173 Torrats de sol

Felip Vendrell