Publicacions > Oppidum 11

Oppidum 11

SUMARI

“Els rudistes del Solsonès”. Salvador Codina Gilibets

“Activitats artística a la Vall de Lord s. XVI-XIX: noves notícies sobre autors i obres d’art”. Jaume Adam i Vidal

“Les pintures de Lorenzale de la catedral de Solsona: estudi i restauració”. Claustre Augé, Jordi Torner, Rosa M. Vila

“El Museu de Sal Gemma de Cardona, la gran obra del sacerdot Joan Riba (1805-1873)”. Montse Creus i Vantolra

“La senda dolorosa, un apropament al carlisme català”. Rafael Pérez i Cabanes

“Claudi Duran, l’impulsor del formigó armat i el seu pas per Solsona”.Carles Freixes i Codina

“Solsona, una ciutat forestal d’avui… i d’ahir. EL sector Fuster 1850-1950″. Denis Boglio

ADDENDA “La imatge de la Mare de Déu del Claustre de Solsona del segle XIII”. Ramon Planes i Albets