Publicacions > Oppidum 5

Oppidum 5

4 Un cant a la primavera. Les caramelles del Solsonés

Felip Vendrell

12 EIs bolets a les pinedes del Solsonés

Juan Martínez de Aragón, José Antonio Bonet, Daniel Oliach, Fischer Christine,

Carlos Colinas

22 L’assentament ibéric de Sant Esteve d’Olius (Olius, Solsonés): intervenció a

la muralla i al camí d’accés. Primera fase de l’adequació del camp de sitges

fortificat del segle II aC.

Jordi Chorén, Noelia Calduch

34 La Necrópolis megalítica del collet del Sálzer. (Odén, Solsonés)

Josep Castany, Lídia Fàbregas, Lluís Guerrero, Ariadna Baulenas

Suman

44 El Comtat de Cardona, l’any 1433. Territori i homes segons les presses de

possessió fetes per Joan de Marimon, ciutadà honrat de Barcelona.

Andreu Galera

56 El ferrocarril de Bassella. Crónica d’un projecte oblidat

Esther Miralles

70 El setmanari El Rebenque.

Notes d’un conflicte pel control del poder local a Solsona de començaments del

segle XX.

CarIes Quevedo

84 Els deportats solsonins als camps nazis

Jordi Guixé