Publicacions > Presentació Oppidum

Presentació Oppidum

Oppidum longum… des del 2001.

… Amb aquestes paraules entra Solsona en la història escrita de mà de l‘historiador llatí Titus Livi. La publicació que avui veu la llum, per primer cop, pren el nom d’aquell primer mot OPPIDUM a manera de testimoni d’una labor cultural que ha passat de mà a mà dels nostres historiadors i estudiosos, però que mai havia pres la forma i el compromís que avui us presentem.

Oppidum té com a marc geogràfic i humà la comarca del Solsonès, però aquest només és un marc de referència que no exclou, ans al contrari, reclama aportacions que contextualitzin la nostra cultura amb el seu entorn històric i natural. D’aquesta forma, s’intenta aconseguir una publicació estable i per fer-ho cal el suport i la col·laboració dels investigadors i les persones interessades per la cultura. I des d’aquestes ratlles animem a la col·laboració.

Pensem que la riquesa del nostre patrimoni cultural, de la nostra història, del privilegiat estat de conservació del nostre territori, de les costums i tradicions, exigeixen un esforç col·lectiu per a divulgar-ne el seu coneixement i estimular-ne l’estudi. Oppidum representa el compromís de l’Arxiu Históric Comarcal de Solsona i el Centre d’Estudis Lacetans de recollir i publicar els treballs remarcables i significatius sobre Solsona i el Solsonès.

El Consell Redactor. 2001