Publicacions > Andreu Galera. La castlania del castell de Riner.

Andreu Galera. La castlania del castell de Riner.

Andreu Galera i Pedrosa. La castlania del castell de Riner. A la primera meitat del segle XIV. (2011)

1330_La Castlania castell Riner

 

“Amb la present monografia, volem donar a conèixer la col·lecció diplomàtica relativa al castell de Riner i la seva castlania amb un total de setanta-tres documents que abasten els segles xii-xiv, els quals esdevenen per si mateixos una finestra oberta per a conèixer i estudiar la realitat de Riner i el seu castell i terme al període baix medieval.”
Del Preàmbul del llibre.