DE LA COMARCA

1. Morts fills o veïns de la comarca
A la comarca del Solsonès van morir, com a mínim, 191 persones de les que en coneixem el nom, cognoms i moltes dades de les circumstàncies que van rodejar llur mort. D’aquestes 191 persones, 10 ja no vivien a la comarca durant la guerra. Les 181 restant eren veïnes del Solsonès, encara que no tots havien nascut aquí.

Font: MIRALLES, E., GUIXÉ, J. “Víctimes de la guerra civil i el franquisme al Solsonès (1936-1954). Oppidum núm. 6. Solsona: Arxiu Comarcal del Solsonès, Centre d’Estudis Lacetans, 2008.

De les 191 defuncions de persones del Solsonès, poc més del 60% eren civils, i només prop del 40%, combatents en el conflicte. A continuació s’analitza detalladament les seves característiques.

Civils: 115    60,20%
Militars: 76    39,80%