Introducció. Els Batallons Disciplinaris de la guerra civil

1. Cartell de l'exèrcit popular
1. Cartell de l’exèrcit popular

Els batallons disciplinaris de l’exèrcit republicà van ser creats per castigar les conductes delictives en l’àmbit militar. A la primavera del 37 es va culminar el procés de reconversió de les antigues milícies en un exèrcit regular i es va endurir la disciplina militar i el control i persecució de la deserció i l’abandonament de posicions al front. Els que cometien aquests delictes o d’altres en l’àmbit militar podien ser enviats a complir la seva condemna en els batallons disciplinaris que tenien les unitats republicanes.

Les sancions que s’aplicaven anaven, segons la gravetat dels casos, de la privació de llibertat a la pena de mort. Malgrat això, les desercions de combatents entre les files de l’exèrcit republicà eren cada cop més nombroses: aprofitant un permís per tornar a la reraguarda, els soldats s’amagaven i no es tornaven a incorporar. Els carrabiners i guàrdies d’assalt realitzaven batudes i rastreigs dels boscos, plens de joves cridats a files. La situació era tan greu que es van activar els Tribunals. Els pròfugs enxampats eren posats en mà dels Tribunals Militars, però a causa de la necessitat de combatents, en molts casos se’ls amnistiava la pena o eren directament sobreseguts i enviats al front.

Al mes d’agost del 37 es va crear el Centre de Reclutament, Inspecció i Mobilització (CRIM). En depenien dinou centres que vigilaven l’organització de l’exèrcit republicà, sis en territori català. De la Inspecció en depenien també cinquanta camps d’instrucció militar, on es formaven i instruïen els reclutes dels reemplaços cridats a les armes.

 

Foto de la base de pujalt
Base de Pujalt

Un d’aquests camps d’instrucció és el del poble de Pujalt (Anoia), avui convertit en Centre d‘Interpretació de la Base d’instrucció del XVIII Cos d l’Exèrcit Popular