El personal del camp: guàrdies i comandament

“En els batallons disciplinaris les autoritats eren sempre militars, generalment un comandant de l’exèrcit i un comissari polític; el comandament immediat estava integrat per oficials i suboficials, i els guardians eren soldats de lleva.” (BADIA, F., Op. cit. p. 289)

El personal del Batalló Disciplinari, a diferència dels camps de treball, eren soldats de lleva. A priori aquesta circumstància havia de jugar a favor dels presos en el sentit que podien sentir-se menys implicats ideològicament en la seva tasca. Un dels presos testimonia:

“Hi havia un sergent i un caporal malcarat que no paraven de molestar i d’amenaçar ara l’un, ara l’altre, sovint a cops i a puntades de peu. No ens permetien parlar durant el treball, ni tan sols amb el company que teníem al costat, i no ens deixaven respirar ni un sol moment, sempre atiant-nos. Quan no era el caporal, era el sergent. Els soldats que feien de guàrdies en general no ens deien res ni ens molestaven, solament ens tenien acordonats.” (Testimoni de Sebastià Pujol, SANS, RM.Op. cit. p. 197.)

Només s’han pogut recollir alguns noms del personal del camp a través dels testimonis: com a mínim van haver dos comissaris polítics, un tal Pérez, de Barcelona i un altre anomenat Arsenio Gimeno, tot i que algun testimoni parla d’un comissari rus. Un dels comandants que va haver-hi es deia Pablo (o Pau) Vidal i era de Balaguer. Havia estat anteriorment Vocal Militar del Tribunal de Lleida. A partir de la investigació efectuada pel Tribunal Militar Permanent de l’Exèrcit de l’Est sobre els morts al batalló aquest comandant va ser traslladat. Un tinent es deia Gaspar i era de Sevilla. El Capità de la 2º companyia era un tal Justo Roncero, de Toledo i també n’hi havia un altre capità que era marroquí de Casablanca. Hi havia diversos caporals: un tal Tuneu, de Vic, un tal Vila, de Manresa, i un tal Crespi. Els testimonis del camp imputen a aquest darrer les majors mostres de brutalitat i diversos assassinats comesos a sang freda. Hi havia també diversos sergents: en Florindo, d’Extremadura, en Gómez, de Barcelona, en Jurado, d’Arcos de la Frontera, en Pinilla, d’Andalusia, en Ramos, de València, en Reyes, d’algun poble de Toledo i un altre que es deia Moreno.