- Els consells de guerra (A-J)

NOM (A-J) MUNICIPI ORIGEN MUNICIPI VEÏNATGE TITOL DE L’EXPEDIENT SIG_ANTIGA DATES
Agustí Bajona Roig Solsona Solsona [P. Sumaríssim Ordinari nº 29648 instruit contra Agustí Bajona Roig] 31917/1730 1917-1948
Agustí Ruatj Feliu altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Agustí Vilaseca Sangrà Llanera de Solsonès Llanera de Solsonès [P. Sumaríssim d’Urgència nº 3307 Causa nº 192. Encartat Agustí Vilaseca Sangrà] 45614/2489 1939-1944
Albert Barcons Argerich altres Llobera [P. Sumaríssim Ordinari nº 5027 seguit contra Albert Barcons Argerich] 19115/996 1939-1948
Albert Torres Pampols altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Andreu Sales Puig altres Solsona [P. Sumaríssim Ordinari nº 4847. Encartat Andreu Sales Puig] 25518/1376 1939-1946
Andreu Solé Porredon altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Antoni Berga Gaset altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Antoni Canut Caballol altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Antoni Figuera Montaner altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Antoni Mas Terrassa Llanera de Solsonès Llanera de Solsonès [Sumaríssim d’Urgència nº 2431, instruit contra Antoni Mas Terrassa i Pau Guitart Vila] 43902/2387 1936-1952
Antoni Porta Valielles Llanera de Solsonès Pinós [Sumaríssim d’Urgència nº 2145 instruit contra Antoni Porta Valielles] 39147/2120 19371956
Antonio Gutierrez López altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Armand Garreta Serrate altres altres [P. Sumaríssim d’Urgència nº 1142 nº 12 de Jutjat. Processat Armand Garreta Serrate] 21737/1156 1938-1943
Aveli Caelles Pujol Solsona Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 2752. Encartat Aveli Caelles Pujol] 32856/1777 1937-1943
Benito Tahoces Martínez altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Muixí i catorze més] 51084/2795 1937-1980
Bonaventura Roig Palau altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Celedoni Prats Tarrés Riner Riner [Sumari nº 403 de 1939. Seguit contra: Celedoni Prats Tarrés i altres] 35873/1937 1939-1968
Crescendi Giménez García altres Solsona [Informació de Presoners contra Crescendi Giménez García] 45102/2451 1939-1944
Crescendi Giménez García altres Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 4209 instruit contra Crescendi Giménez García] 41492/2240 1938-1947
Cristóbal Guirado Alarcón altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Daniel Alsina Escolies altres Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 4637. Encartat Daniel Alsina Escolies] 18846/981 1939-1943
David Marsinyach Sunyer altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Domènec Padullés Orriols Solsona Solsona [P. S. d’Urgència nº 3894, instruit contra Domènec Padullés Orriols] 35920/1941 1939-1952
Domènech Sunyer Esplugues Clariana de Cardener Riner [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Enric Alegret Alegret altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Enric Cirera Millet [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Enric Farreny Banyeres altres Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº  2662. Encartat Enric Farreny Banyeres] 42035/2264 1939-1991
Enric Figueres Closa Solsona Solsona [Sumaríssim Ordinari nº 4391, instruit contra Enric Figueres Closa] 24359/1312 1939-1955
Enric Mallol Catnau altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 443 instruit contra Lluís Mosella Isanta, Josep Figueres Valeta i Ramon Massana Rovira] 57339 1939-1980
Esteve Capdevila Casals Clariana de Cardener Clariana de Cardener [Sumaríssim Ordinari nº 4758, instruit contra Esteve Capdevila Casals] 30163/1638 1939-1961
Eudald Canals Seuva Llobera Llobera [Sumari d’Urgència nº 232, instruit contra Miquel Estany Colell i dos més] 50364/2742 1936-1959
Fabian Mata Orobitg altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Ferran Fontanilles Font altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Ferran Solsona Llobet altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Fidel Codina Freixes Pinós Pinós [Procediment Ordinari nº 3691, instruit contra Fidel Codina Freixes] 26920 1939-1943
Fidel Vendrell Riba Riner Riner [P. Sumaríssim Ordinari nº 2844. Encartats Fidel Vendrell Riba, Marcel·lí Sabata Parcerissa, Francesc Sabata Parcerissa, Jesús Caellas Aymerich] 31503/1709 1939-1985
Francesc Angrill Espuga Lladurs altres [P. Sumaríssim nº 25006 instruit contra Francesc Angrill Espuga i altres] 32319/1752 1940-1943
Francesc March Ballespí altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 854, instruit contra Francesc March Ballespí] 66955 1939-1956
Francesc Montanyà Costa Solsona Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 1048 instruit contra Josep Tort Angrill, Ramon Graells Fabregat, Joan Tort Angrill,Francesc Montanyà Costa, Manel Llena Coll] 13170/695 1939-1981
Francesc Patsi Esteve altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Francesc Peiró Viu altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Francesc Sabata Parcerissa Llobera Llobera [P. Sumaríssim Ordinari nº 2844. Encartats Fidel Vendrell Riba, Marcel·lí Sabata Parcerissa, Francesc Sabata Parcerissa, Jesús Caellas Aymerich] 31503/1709 1939-1985
Francesc Sisó Miralles altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Francesc Solà Bonany altres Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 581, instruit contra Francesc Solà Bonany] 36390/1964 1938-1967
Francesc Viadiu Vendrell Solsona altres [Causa Ordinaria nº 731- IV – 53, instruit contra Francesc Viadiu Vendrell] 82272 1952-1955
Francisco Bonillo Parra altres Solsona [Causa nº 5254. Delicte Rebel·lió militar. Encausat Francisco Bonillo Parra] 35838/1934 1937-1954
Gaspar Torrente Español altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Germà Colomé Mariné altres altres [Sumari d’Urgència nº 955 Instruit Contra Josep Llarden Bordes i quatre més] 34120/1844 1936-1943
Germà Colomé Mariné altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres pel delicte d’auxili a la Rebel·lió] 84868 1938
Hilari Pinós Alegret altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Isidre Sabata Parcerissa Olius Llobera [Expedient Governatiu nº 36 contra Isidre Sabata Parcerissa] 33260/1802 1939-1943
Isidre Sarri Plana Pinell Riner [Sumari nº 403 de 1939. Seguit contra: Celedoni Prats Tarrés i altres] 35873/1937 1939-1968
Jacint Fornons Mentuy altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Jaume Angrill Esteve altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Jaume Caelles Cucurulla Llanera de Solsonès Llanera de Solsonès [Sumaríssim d’Urgència nº 3845, instruit contra Jaume Caelles Cucurulla] 47891/2593 1939-1947
Jaume Huguet Capell altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Jaume Olivar Cornudella altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Jaume Oriola Oriola Odèn Sant Llorenç de Morunys [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Jesús Caellas Aymerich Solsona Solsona [P. Sumaríssim Ordinari nº 2844. Encartats Fidel Vendrell Riba, Marcel·lí Sabata Parcerissa, Francesc Sabata Parcerissa, Jesús Caellas Aymerich] 31503/1709 1939-1985
Joan Albets Torrents Pinell Olius [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Joan Bajona Riu Sant Llorenç de Morunys Sant Llorenç de Morunys [P. Sumaríssim d’Urgència nº 2659 Causa nº 123. Encartat Joan Bajona Riu] 43357/2354 1939-1944
Joan Bajona Vila Solsona Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 1961 instruit contra Joan Bajona Vila] 21650/1151 1939-1980
Joan Basconés Coll altres Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 442, instruit contra Joaquim Basconés Grau i altres] 66938 1939-1959
Joan Caellas Creus Pinell Llobera [Informació nº 508, instruit contra Joan Sabata Parcerissa i Joan Caellas Creus] 45715/2495 1940-1944
Joan Caellas Creus Pinell Llobera [Sumaríssim Ordinari nº 32124, instruit contra Joan Sabata Parcerissa i Joan Caellas Creus] 45709/2495 1941-1946
Joan Caelles Colilles Pinós Pinós [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Joan Comardons Ribera altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Joan Felip Ferrer altres altres [P. Sumaríssim d’Urgència nº 7, instruit contra Joan Felip Ferrer] 59909 1939-1947
Joan Feliu Solans altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Joan Garriga Riu Lladurs Riner [Sumari nº 403 de 1939. Seguit contra: Celedoni Prats Tarrés i altres] 35873/1937 1939-1968
Joan Llena Riu Odèn Lladurs [Causa Ordinaria nº 33969, instruida contra Joan Llena Riu] 26413/1422 1939-1951
Joan Lloch Torn altres Solsona [P.Sumaríssim d’Urgència nº 2858 instruit contra Joan Lloch Torn] 36114/1952 1937-1955
Joan Marquilles Vilalta altres altres [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Joan Obach Canelles Sant Llorenç de Morunys Sant Llorenç de Morunys [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Joan Orrit Codina altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Joan Prats Algué Riner Riner [Sumari nº 403 de 1939. Seguit contra: Celedoni Prats Tarrés i altres] 35873/1937 1939-1968
Joan Puig Obiols altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Joan Riu Llena Odèn altres [P. Sumaríssim nº 25006 instruit contra Francesc Angrill Espuga i altres] 32319/1752 1940-1943
Joan Riu Serra Navès Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 3005, instruit contra Joan Riu Serra] 40877/2210 1939-1944
Joan Rotxés Carrera Solsona Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Muixí i catorze més] 51084/2795 1937-1980
Joan Sabata Parcerissa Lladurs Llobera [Informació nº 508, instruit contra Joan Sabata Parcerissa i Joan Caellas Creus] 45715/2495 1940-1944
Joan Sabata Parcerissa Lladurs Llobera [Sumaríssim Ordinari nº 32124, instruit contra Joan Sabata Parcerissa i Joan Caellas Creus] 45709/2495 1941-1946
Joan Sarri Cots Riner Riner [P. Sumaríssim d’Urgència nº 1960, instruit contra Joan Sarri Cots] 36428/1966 1939-1943
Joan Seriol Paré altres Solsona [Sumaríssim Ordinari nº 3276. Encartat Joan Seriol Paré] 38141/2064 1939-1946
Joan Silveri Peris Pujol altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Joan Tort Angrill Clariana de Cardener Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 1048, instruit contra Josep Tort Angrill, Ramon Graells Fabregas, Joan Tort Angrill, Francesc Muntanyà Costa i Manel Llena Coll] 13170/695 1939-1981
Joan Vilà Molins Llanera de Solsonès Llanera de Solsonès [P. Sumaríssim d’Urgència nº 7, instruit contra Joan Felip Farré] 59909 1939
Joaquim Basconés Grau altres Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 442, instruit contra Joaquim Basconés Grau i altres] 66938 1939-1959
Joaquim Gallizo Torrent altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Joaquim Gaset Benedet altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Joaquim Rivera Ramoneda altres [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Joaquim Roig Badia altres altres [P. Sumaríssim d’Urgència nº 7, instruit contra Joan Felip Farré] 59909 1939
José Giménez García altres Solsona [Sumaríssim Ordinari nº 4208. Encartat José Giménez García] 21625/1150 1938-1947
José Molina Sanchez altres Navès [Sumari nº 1448 instruit contra Ramon Ito Muixí i Catorze més Vol.2] 51084 1937-1980
Josefa Miquel Ballester altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Josep Caballol Algué Riner Pinós [P. Sumaríssim d’Urgència nº 3112. Encartat Josep Caballol Algué] 46894/2555 1939-1944
Josep Calpe Ibañez altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Josep Carné Besora altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Josep Codina Ros altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Josep Coromines Reig Solsona Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 2854, instruit contra Josep Coromines Reig] 36224/1957 1938-1980
Josep Feliu Bardella [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Josep Ferrerons Piferrer altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Josep Figueres Valeta Solsona Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 443 instruit contra Lluís Mosella Isanta, Josep Figueres Valeta i Ramon Massana Rovira] 57339 1939-1980
Josep Graus Seuba Navès Navès [P. Sumaríssim d’Urgència nº 4824, instruit contra Josep Graus Seuba] 22898/1225 1937-1963
Josep Llarden Bordes altres altres [Sumari d’Urgència nº 955, instruit contra Josep Llarden Bordes i quatre més] 34120/1844 1936-1943
Josep Llarden Bordes altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres pel delicte d’auxili a la Rebel·lió] 84868 1938
Josep Llorach Parés altres Solsona [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Josep Llorens Domingo [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Josep Marbà Guilanyà Riner Riner [Sumaríssim d’Urgència nº 4643, instruit contra Josep Marbà Guilanyà] 41370/2235 1939-1944
Josep Marginet Bonet altres Pinós [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Josep Maria Seve Sans altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Josep Massana Reig altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Josep Mir Bertran altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Josep Miró Bajona La Coma i la Pedra Sant Llorenç de Morunys [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Josep Moncunill Viladot Pinell Pinell [P. Sumaríssim nº 25006 instruit contra Francesc Angrill Espuga i altres] 32319/1752 1940-1943
Josep Mosella Cases Llobera Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Josep Mosella Isanta Solsona Solsona [Sumaríssim Ordinari nº 28465, instruit contra Josep Mosella Isanta] 38946/2109 1941-1953
Josep Pagès Corbera altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Josep Puig Pons altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Josep Reig Giralt [P. Sumaríssim nº 25006 instruit contra Francesc Angrill Espuga i altres] 32319/1752 1940-1943
Josep Reñe Altisent altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Josep Ribalta Sant Lladurs Pinós [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Josep Ribas Llumà altres Sant Llorenç de Morunys [Sumaríssim d’Urgència nº 1952, instruit contra Josep Ribas Llumà] 41323/2232 1939-1949
Josep Santacreu Jové altres Olius [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Josep Santacreu Jové Olius Olius [Sumaríssim d’Urgència nº 2433, instruit contra Josep Santacreu Jové] 39750/2155 1939-1947
Josep Sató Badia Sant Llorenç de Morunys Sant Llorenç de Morunys [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Josep Teixidó Teixidó altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Josep Torrent Parella altres Olius [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Josep Tort Angrill Clariana de Cardener Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 1048 instruit contra Josep Tort Angrill, Ramon Graells Fabregat, Joan Tort Angrill,Francesc Montanyà Costa, Manel Llena Coll] 13170/695 1939-1981
Josep Vila Fígols Llobera Llobera [Sumari Ordinari nº 35651, instruit contra amb motiu de la topada entre la Guardia Civil i el fugitiu Josep Vila Fígols el qual resultà mort] 73466 1946-1952
Josep Vila Guitart Solsona Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 290. Processat Josep Vila Guitart] 69484 1939
Josep Vila Solé Odèn Odèn [P. Sumaríssim d’Urgència nº 3989, instruit contra Josep Vila Solé] 37592/2032 1938-1943
Josep Vilardell Solé Llobera Llobera [Sumaríssimo Ordinario nº 3842, instruit contra Josep Vilardell Solé] 26600/1434 1939-1943
Josep Xandri Planes Solsona Solsona [Sumaríssim Ordinari nº 5541. Encartat Josep Xandri Planes] 11455/616 1936-1955
Juli Gras Poblet altres Sant Llorenç de Morunys [Sumaríssim Ordinari nº 32580, instruit contra Juli Gras Poblet] 48800/2648 1942-1944