- Els consells de guerra (L-Z)

NOM (L-Z) MUNICIPI ORIGEN MUNICIPI VEÏNATGE TITOL DE L’EXPEDIENT SIG_ANTIGA DATES
Leopold Vicens Font Solsona Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 7, instruit contra Joan Felip Ferrer] 59909 1939-1947
Lluís Babia Cucurulls Pinell Pinell [Expedient nº 1201 de 1939. Expedient instruit contra Lluís Babia Cucurulls] 48319/2611 1939
Lluís Babia Cucurulls Pinell Pinell [Sumaríssim Ordinari nº 23360, instruit contra Lluís Babia Cucurulls] 32206/1745 1940-1943
Lluís Burniol Grandie altres Solsona [P. Sumaríssim Ordinari nº 5218 instrui contra Lluís Burniol Grandie] 26063/1404 1940-1943
Lluís Comella Casafont Solsona Solsona [Sumaríssim d’urgència nº 3277 contra Lluís Comella Casafont] 37627/2034 1938-1943
Lluís Gaya Salto altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Lluís Miralles Escales Lladurs Riner [P. Sumaríssim d’Urgència nº 3848. Encartat Lluís Miralles Escales] 16075/848 1939-1942
Lluís Mosella Isanta Solsona Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 443 instruit contra Lluís Mosella Isanta, Josep Figueras Valeta i Ramon Masana Rovira] 57339 1939
Manel Barba Coll altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Manel Bosch Monell altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Muixí i catorze més] 51084/2795 1937-1980
Manel Castella Forn altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 443 instruit contra Lluís Mosella Isanta, Josep Figueres Valeta i Ramon Massana Rovira] 57339 1939-1980
Manel Llena Coll Odèn Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 1048 instruit contra Josep Tort Angrill, Ramon Graells Fabregat, Joan Tort Angrill,Francesc Montanyà Costa, Manel Llena Coll] 13170/695 1939-1981
Manel Moncunill Viladot Pinell Solsona [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Manell Farré Nou [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Marcel·lí Pujantell Puig altres Lladurs [P. Sumaríssim d’Urgència nº 4844, instruit contra Marcel·lí Pujatenll Puig] 36963/1997 1939-1959
Marcel·lí Sabata Parcerissa Llobera Llobera [Procediment Sumaríssim Ordinari nº 2844 contra: Fidel Vendrell Riba, Marcel·lí Sabata Parcerissa, Francesc Sabata Parcerissa, Jesús Caelles Aymerich] 31503/1709 1939-1985
Margarida Padullés Orriols Solsona Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 442, instruit contra Joaquim Basconés Grau i altres] 66938 1939-1959
Martí Ruf Bordoll altres Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 3306 Causa nº 191. Encartat Martí Ruf Bordoll] 33717/1825 1939-1943
Maurici Puigcorber Vila altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Melcior Miralles Escales Riner Pinell [Diligències prèvies 1004, instruides en investigacions de la conducta de Melcior Miralles Escales] 14801/786 1939-1942
Melcior Oriol Trilla altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Miquel Estany Colell Llobera Llobera [Sumari d’Urgència nº 232, instruit contra Miquel Estany Colell i dos més] 50364/2742 1936-1959
Miquel Ollé Alsina Lladurs Olius [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Miquel Ollé Alsina Lladurs Olius [Sumaríssim Ordinari nº 29351, instruit contra Miquel Ollé Alsina] 41534/2243 1941-1944
Miquel Riu Miralles Clariana de Cardener Clariana de Cardener [P. Sumaríssim d’Urgència nº 4196 instruit contra Miquel Riu Miralles] 36146/1953 1939-1943
Miquel Roca Mur altres altres [Sumaríssim Ordinari nº 23948, instruit contra Miquel Roca Mur] 20538/1078 1939-1946
Miquel Tremp Santaeulàlia Pinell Pinell [P. Sumaríssim d’Urgència nº 2671 Causa nº 116. Encartat Miquel Tremp Santaeulàlia] 41080/2219 1939-1944
Miquel Valdés Romigosa altres altres [Expedient nº 2309 de 1939. Expedient instruit contra Miquel Valdés Romigosa] 46348/2534 1939
Modest Carné Sans altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Muixí i catorze més] 51084/2795 1937-1980
Núria Ginestà Sunyer Solsona Castellar de la Ribera [Sumaríssim d’Urgència nº 4028, instruit contra Núria Ginestà Sunyer] 21389/1134 1939-1943
Pablo Serrano Farnell altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Patrici Pintó Roure altres Sant Llorenç de Morunys [P. Sumaríssim Ordinari nº 4691, instruit contra Patrici Pintó Roure] 36625/1980 1939-1943
Pau Guitart Vila Llanera de Solsonès Llanera de Solsonès [Sumaríssim d’Urgència nº 2431, instruit contra Antoni Mas Terrassa i Pau Guitart Vila] 43902/2387 1936-1952
Pau Obiols Colell Navès Pinell [P. Sumaríssim nº 25006 instruit contra Francesc Angrill Espuga i altres] 32319/1752 1940-1943
Pere Bajona Riu Sant Llorenç de Morunys Sant Llorenç de Morunys [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Pere Cabo Cinca Pinell Pinell [P. Sumaríssim nº 25006 instruit contra Francesc Angrill Espuga i altres] 32319/1752 1940-1943
Pere Cases Boixadera Riner altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Pere Codina Freixas Pinós Pinós [Sumaríssim d’Urgència nº9 instruit contra Pere Codina Freixas] 23189/1240 1939-1943
Pere Coma Torres altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 878, instruit contra Francesc Peiró Viu i tretze més] 79574 1939-1955
Pere Duran Gener altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Pere Fabregat Clotet altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 19371980
Pere Freixes Torrent Lladurs Riner [Sumari nº 403 de 1939. Seguit contra: Celedoni Prats Tarrés i altres] 35873/1937 1939-1968
Pere Llaval Planas Pinós Pinós [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Pere Mora Florenza altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Pere Pereta Jove altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Pere Porta Valielles Llanera de Solsonès Pinós [Sumaríssims d’Urgència acumulats al nº 1967, instruit contra Manel Moncunill Viladot i onze més] 63474 1939-1982
Pere Soro García altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Rafael Rodes altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres pel delicte d’auxili a la Rebel·lió] 84868 1938
Rafael Rodes Sampietro altres altres [Sumari d’Urgència nº 955, instruit contra Josep Llarden Bordes i quatre més] 34120/1844 1936-1943
Rafael Rodes Sampietro altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Ramon Aixalà Balcells altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Muixí i catorze més] 51084/2795 1937-1980
Ramon Bertran Sarrau altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Ramon Brichs Oriola Solsona Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 7, instruit contra Joan Felip Farré] 59909 1939
Ramon Colomina Capdevila altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Ramon Comellas Santamaria altres Sant Llorenç de Morunys [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Ramon Enrich Brau Riner Pinós [P. Sumaríssim Ordinari nº 5612, instruit contra Ramon Enrich Brau] 32662/1769 1939-1943
Ramon Esquerda Mateu altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Ramon Farré Aragonés altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Ramon Farrès Fontanet altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Ramon Graells Fabregas altres Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 1048, instruit contra Josep Tort Angrill, Ramon Graells Fabregas, Joan Tort Angrill, Francesc Muntanyà Costa i Manel Llena Coll] 13170/695 1939-1981
Ramon Graells Fabregat altres Clariana de Cardener [Sumaríssim d’Urgència nº 1048 instruit contra Josep Tort Angrill, Ramon Graells Fabregat, Joan Tort Angrill,Francesc Montanyà Costa, Manel Llena Coll] 13170/695 1939-1981
Ramon Ito Muixí altres Llanera de Solsonès [Sumaríssim d’Urgència nº 1448, instruit contra Ramon Ito Muixí i catorze més] 51084 1937-1980
Ramon Massana Rovira Pinós Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 443 instruit contra Lluís Mosella Isanta, Josep Figueras Valeta i Ramon Masana Rovira] 57339 1939
Ramon Pinyol Areste altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Ramon Pons Rafart Guixers Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 4827, instruit contra Ramon Pons Rafart] 37533/2030 1939-1943
Ramon Rue Martorell altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Ramon Vilaseca Esteve Llanera de Solsonès Llanera de Solsonès [P. Sumaríssim d’Urgència nº 7, instruit contra Joan Felip Ferrer] 59909 1939-1947
Ricard Viladrosa Noguerola Llanera de Solsonès Solsona [Sumaríssim d’Urgència nº 1847, instruit contra Ricard Viladrosa Noguerola i catorze més] 54810/3118 1938-1961
Rosend Gisbert Remolins Olius Llobera [Sumari d’Urgència nº 232, instruit contra Miquel Estany Colell i dos més] 50364/2742 1936-1959
Rossend Graus Rafart Solsona Solsona [P. Sumaríssim Ordinari nº 5295, instruit contra Rossend Graus Rafart] 33595/1820 1940-1966
Salvador Perial Mir altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Sebastià Capdevila Llobet altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Sebastià Mora Lluch aa altres [Sumaríssim d’Urgència nº [247], instruit contra Josep Puig Pons i altres] 70111 1936-1954
Serafí Riu Serra Lladurs Pinós [P. Sumaríssim Ordinari nº 1812, instruit contra Serafí Riu Serra] 26916/1451 19391943
Simon Miralles Escales Lladurs Riner [Sumaríssim Ordinari nº 4651, instruit contra Simon Miralles Escales] 19858/1036 19391955
Ursula Seguí Merola altres altres [Causa nº 1047, instruida contra Ramón Farré i catorze més] 54134/3073 1939-1976
Valentí Fillat Monsó altres altres [Sumaríssimd’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres] 84868 1938
Ventura Martí Carbonell altres altres [P. Sumaríssim d’Urgència nº 7, instruit contra Joan Felip Ferrer] 59909 1939-1947
Vicente Sopena altres altres [Sumari d’Urgència nº 955 Instruit Contra Josep Llarden Bordes i quatre més] 34120/1844 1936-1943
Vicente Sopena altres altres [Sumaríssim d’Urgència nº 169, instruit contra Josep Llarden Bordes i altres pel delicte d’auxili a la Rebel·lió] 84868 1938
Víctor Vilaseca Sangrà Llanera de Solsonès Solsona [P. Sumaríssim d’Urgència nº 2702. Encartat Víctor Vilaseca Sangrà] 19860/1036 1939-1943