- Documentació de l’Arxiu MIlitar d’Àvila

A l’Arxiu Comarcal del Solsonès es poden consultar els següents expedients:

PROC TITOL / OBSERVACIONS SIG.ANTIGA ÀMBIT SUBÀMBIT PERÍODE
AGMAV Hospital de Solsona (C.E. De Urgel). Llibre registre d’ingressos i altes de l’hospital. Caixa 42280 Guerra civil 31/1/1939-19/2/1939
AGMAV 63 División. Operaciones. Operacions des de Castellenou de Bassella 1776, Cp18,D3/1 Guerra civil Operacions militars franquistes 1939
AGMAV Ofensiva sobre Cataluña. Cuerpo Ejército Aragón. Orden general de operacions número 13. 2598,Cp.79/4 Guerra civil Operacions militars franquistes 1939
AGMAV Noticias sobre las construcciones rojas Conté mapa de Castellnou de Bassella 1309,Cp45/D1 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Noticias sobre construcciones rojas 1309, Cp.46/D.1 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV C. de Ejército de Urgel. Operaciones. Parte de Guerra. Jefatura Transmisiones. Desde 23.12.38 a 11 de febrero. Línies de transmissions (Bassella, Solsona)Morts i presoners. 1391, Cp. 29/D1 Guerra civil Operacions militars franquistes 1938-1939
AGMAV C. de Ejército de Urgel. Operaciones.Diario de Operacions 61 División. Front del Montsec. Relació de morts. Crònica diària del trencament i avanç cap a Solsona. 1391, Cp. 13/ Guerra civil Operacions militars franquistes 1939
AGMAV Estado mayor del Aire. Información. Lérida. Informando sobre campos de aviación en varios pueblos Informació sobre camp d’aviació a Solsona 2128 Cp. 7/D.16 Guerra civil Operacions militars franquistes 1936-1939
AGMAV Estado Mayor del Aire. Lérida. Información ed pueblos de la provincia (de I a V). Idem, fotografias de Depósitos de Municiones. Oliana, Sant Llorenç, Solsona. Allotjament tropes i caps.Bombardeig Solsona 2128, L. 4. Cp 6 Guerra civil Bombardeigs 1936-1938
AGMAV Aviación. Parte de Operaciones Telegrama bombardeigs Solsona 2607 Cp. 58 Guerra civil Operacions militars franquistes 1938
AGMAV Aviación. Parte de operaciones. Operacions aviació: Manresa, Calaf, Igualada, etc. 2607, Cp 75 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Cuerpo de Ejército de Navarra. Información del enemigo.
AGMAV Cuerpo de Ejército de navarra. Información propia. Refugiados nacionales en la comarca de Solsona (E. del Norte) Informació i instruccions emboscats 1380, Cp. 66 Guerra civil Emboscats 1938
AGMAV Cuerpo de Ejército de Navarra. Información del Enemigo. Informació objectius estratègics. 1383, Cp. 17 Guerra civil Operacions militars franquistes 1938
AGMAV XI Cuerpo de Ejército. Operaciones. Moviments setembre i directiva gener de rectificació de línies 813, Cp 6/D 1 Guerra civil Operacions militars republicanes 1938-1939
AGMAV XI Cuerpo de Ejército. Estado Mayor. 3ª Sección. Operaciones. Divisions 30, 31 i 31, i CPA 813, Cp. 6/D 2 Guerra civil Operacions militars republicanes 1939
AGMAV XI Cuerpo de Ejército. Estado Mayor. 3ª Sección Orden general de operaciones. 813, Cp 9/D2 Guerra civil Operacions militars republicanes 1938-1939
AGMAV XI Cuerpo de Ejército. Operaciones.Orden general de operaciones. Telegrama, ordre general d’operacions i rectificació de fronts. 813, Cp 9/D 3 Guerra civil Operacions militars republicanes
AGMAV XI Cuerpo de Ejército. Operacions. Ordres, posicions, reorganització. Solsona, Castellar de la Ribera. 813, Cp 10/D 1 Guerra civil Operacions militars republicanes
AGMAV XI. Cuerpo de Ejército. Operacions. Orden de operaciones. 813, Cp 11/D 1 i 2 Guerra civil Operacions militars republicanes
AGMAV Cuerpo de Ejército de Urgel. Operaciones. 62 División. Ogern, Serra d’Oliana, Montpol, Cambrils. Relacions de morts… 1391, Cp 24 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Organización CE (61, 62 y 150 División) y otras unidades. Organització, comunicats de guerra, munició, destruccions, relació de baixes.
AGMAV Estado mayor. Información. Información sobre la provincia. Conté índex d’objectius. 2128, L.4 Cp. 3 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Cuerpo de Ejército de Urgel. Operaciones. Diario de operaciones. Regº Artilleria pesada núm. 3. 5ª Bateria. Castellnou de Bassella, Olius, Navès… Ar. 22, Ll. 2, Cp. 31 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Ministerio de la Gobernación. Campo de trabajo núm. 2. Relación nominal del personal reclusos, procedentes de la Prisión Provisional del Estado. Hospitalet del Mar (Tarragona) Camps de treball republicans 3012, Cp 6/D1 Guerra civil Camps de treball/Batallons disciplinaris
AGMAV Estado Mayor del Aire. Información. Informando sobre Lérida y provincia. Idem, fotografias. Resum objectius província Lleida 2128, Ll. 4 Cp. 4 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Estado Mayor del Aire. Lérida (informando pueblos de la provincia) de  A a G Informacions objectius 2128, Ll. 4, Cp 5 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Objetivos miltares. Pons=H-329 Objectius militars. Conté mapes de Pons. 1310, Cp. 7 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Objetivos militares. Cardona = H-330 Objectius de Solsona. Conté mapa de Cardona 1310, Cp. 8 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Cuartel General del Generalísimo. Ayuda Zona roja. Cataluña. Instruccions, objectius, emboscats. 2481, Cp. 10 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Cuerpo de Ejército de Navarra. Información del enemigo. Informacions estratègiques. Conté mapa de Castellnou de Bassella. Ar. 14, Ll. 3, Cp. 24 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Objetivos militares. Berga=H-293 Objectius militars. Conté mapa de Berga. 1309, Cp. 47/D1 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Diario de Operacions. División Marroqui 150. Maniobres, combats, baixes… 2676 Cp. 12 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Cuerpo de Ejército de Urgel. Diario de operaciones desde el 23 de diciembre de 1938 a 11 del presente mes. Complemento al citado Diario de Operaciones. Diari operacions 1391 Cp. 18 Guerra civil Operacions militars franquistes
AGMAV Cuartel General del Generalísimo. Información General. Ayudas en la zona roja a los nacionales. Instruccions i informació emboscats. Ar. 5, Cp. 10 Ll. 274 Guerra civil Emboscats 1936-1939