El preventori de Lleida s’instal·la a Solsona

L’ofensiva franquista sobre la ciutat de Lleida va obligar l’evacuació de la població i dels organismes político-militars situats a la capital. El nou destí seria Solsona, una petita ciutat de la reraguarda que comptava en aquells moments amb poc més de 3.300 habitants i que en pocs dies va veure multiplicar-se la seva població per sis, amb els subsegüents problemes logístics que això va comportar.

Ofici del director del Preventori de Lleida Eduard Costa comunicant al director dels Serveis Correccionals que es fa càrrec de la presó municipal de Solsona, que esdevé Preventori Judicial. 11 d’abril de 1938.
Ofici del director del Preventori de Lleida Eduard Costa comunicant al director dels Serveis Correccionals que es fa càrrec de la presó municipal de Solsona, que esdevé Preventori Judicial. 11 d’abril de 1938.

L’Audiència de Lleida, la Delegació d’Ordre Públic, la Comissaria de la Generalitat, l’Estat Major de l’Exèrcit de l’Est i la presó de Lleida -aleshores anomenada Preventori Judicial-, entre d’altres organismes, es van desplaçar i instal·lar a Solsona, on van romandre fins a l’ofensiva final.

Quan va arribar el personal de la presó de Lleida, la presó de Solsona – que era tan sols un dipòsit municipal amb 14 detinguts a càrrec de dos treballadors- va esdevenir Preventori Judicial i va passar a formar part de la xarxa de presons administrada per la Direcció General de Serveis Correccionals i de Readaptació, un organisme creat arran de la guerra dins de la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

El Preventori Judicial de Solsona començà a funcionar oficialment el 10 d’abril del 1938 i va romandre actiu fins l’ocupació de la ciutat, el 25 de gener de 1939. Estava situat al local de l’actual Ajuntament de Solsona, al carrer Castell. A diferència de la presó de Lleida, força més gran i de construcció similar a la Model, el Preventori de Solsona disposava d’unes sales que encabien, aproximadament, 20 o 30 presos.

Del tretze funcionaris que hi havia a Lleida només set van reprendre el càrrec a Solsona: Eduard Costa (director), Joan Regués, Artur de Lera, Antonio Rueda, Antoni Fort, Anmtonio Mayora i Rosa Teresa, encara que després van haver-hi diversos canvis a la plantilla.

Pel que fa als presoners que hi havia a Lleida en el moment de l’evacuació, els antifeixistes van ser deixats en llibertat, la resta van ser traslladats i posteriorment també van quedar en llibertat. Finalment els Serveis Correccionals van recuperar 26 presos que van ingressar al Preventori Judicial de Barcelona.

L’edifici actual va ser reformat en profunditat, però els plànols anteriors a la intervenció mostren vuit sales o compartiments al tercer pis de l’edifici, el més gran dels quals donava al carrer Castell. També hi havia alguns calabossos al soterrani.

IMATGES DE LA PRESÓ ABANS DE LA REFORMA DEL LOCAL. Fons ajuntament de Solsona, ACS