Les víctimes

El nombre de víctimes registrades a causa dels bombardeigs és de cinc: (vincular-les amb la base de dades). Les refugiades estarien enterrades a la fossa comuna del cementiri de Solsona.

Nom: Josep Badia Reig
Edat: 47 anys
Origen: Pinell de Solsonès
Veïnatge: Cal Fuster de Clarà (Castellar de la Ribera)
Condició: Civil de professió paleta
Lloc i data del bombardeig: Clarà, 16 de juny de 1938
Nom: Alfonso Magallón Sanz
Edat: 24 anys
Origen: Saragossa
Veïnatge: Saragossa
Condició: Militar republicà (grup divisionari d’intendència 4, 1ª companyia) de professió forner
Lloc i data del bombardeig: Solsona, 20 de juny de 1938
Nom: Pilar Gil Gratal
Edat: 11 anys
Origen: Tardienta (Osca)
Veïnatge: Tardienta (Osca)
Condició: Civil: Refugiada
Lloc i data del bombardeig: Solsona, 20 de juny de 1938
Nom: Francesca Guarné
Edat: 23 anys
Origen: Monzón (Osca)
Veïnatge: Monzón (Osca)
Condició: Civil: Refugiada
Lloc i data del bombardeig: Solsona, 20 de juny de 1938
Nom: Andresa Viñales Gratos
Edat: 21 anys
Origen: Tardienta (Osca)
Veïnatge: Tardienta (Osca)
Condició: Civil: Refugiada
Lloc i data del bombardeig: Solsona, 20 de juny de 1938