recerques

morts de la guerra civil i la dictadura
cognom o nom :
 
 
El Batalló Disciplinari núm. 5 de Clariana de Cardener

Els presoners

Treball dels presos

La tasca fonamental dels presos de la companyia del Batalló Disciplinari de Can Joval va ser la construcció d'un refugi en forma de galeria de mina que faria les funcions de polvorí a prop de la carretera, i d'una carretera alternativa entre Solsona i Cardona a peu de la mina. Els presos establerts a Santa Susanna treballaven en una pedrera situada prop seu. El treball era molt dur. Ni descansos, ni dissabtes, ni diumenges. A l'estiu, calor; a l'hivern, fred.

El refugi, que es va excavar en la roca del marge muntanyós, constava de dues entrades separades per una quinzena de metres i una galeria circular d'uns 50 metres de llargada, amb una petita cambra lateral i una cambra més ampla al fons

Els presoners

Els presoners del Batallons Disciplinaris eren, al menys en teoria, militars que havien infringit la llei amb delictes com desobediència dels superiors o autolesions per no anar al front, pròfugs i desertors. A partir del mes de març de 1937 la Generalitat va intentar crear un exèrcit regular i disciplinat, el Republicà Popular, i va cridar les lleves del 34 i el 35. Paral·lelament als intents de deixar enrera l'organització militar basada en columnes i voluntaris i d'augmentar els efectius de l'Exèrcit Republicà Popular, en un procés que mobilitzà en un poc més d'un any les lleves del 22 al 41 , augmentava la deserció entre els homes mobilitzats. És difícil estimar el nombre i tipus de presos del batalló, ja que la documentació revisada és parcial i fragmentària.

Relació de presoners

 

Nom

1er cognom

2on cognom

Professió

Municipi últim veïnatge

Data de l'ingrés

1 Pau Adsera Roig     18/08/1938
2 Antoni Agustí Marfà   Mataró  
3 Josep Alemany Paré Pagès Odèn  
4 Siberi Andrés Blas     18/08/1938
5 Felip Armengol Cases   Artesa de Segre  
6 Josep Aspachs Obach   Berga  
7 Jaume Bertral Oncins     02/09/1938
8 Josep Boltó Expósito     18/08/1938
9 Isidre Bonet Recasens     02/09/1938
10 Pau Cabré Mestres     18/08/1938
11 Josep Calderé Santmiquel Pagès    
12   Camprubí        
13   Capmany   Enginyer industrial Barcelona  
14 Joan Clavell Coll Comptable Mataró  
15 Ramon Comelles        
16 Joan Cruzate Espiell Comptable Mataró  
17 Antoni Díaz Forcada     18/08/1938
18   Domènech        
19 Pere Enrich Cuixart Capellà Barcelona  
20 Ramon Espasa Jardí Metge    
21   Garzón        
22 Carles Gendrau Currubí Dentista Berga  
23   Gómez Fantova Metge Maó  
24 Joan Llucià Martí Comptable Barcelona 12/1938
25 Eleuterio Martínez Valero   Maó  
26 Ignasi Mas Vilella   Berga  
27 Lluís Minguer Pera Ferroviari Barcelona  
28 Josep Muntades Salvans   Santa Maria de Merlès  
29 Marcel·lí Muntades Salvans   Santa Maria de Merlès  
30 Joan Musso   Paleta    
31   Obach     Berga  
32 Isidre Orrit Balaguer Pintor Solsona  
33 Josep Panadés Almanara     02/09/1938
34 Josep Panadés Mercadé     02/09/1938
35 Rafel Panadés Mercadé     02/09/1938
36 Josep Parramon        
37 Ramon Patsi     Berga  
38 Ramon Perelló Torné     18/08/1932
39 Lluís Piña Duran      
40 Joan Puig Segalá     02/09/1938
41 Sebastià Pujol Constantí Empleat    
42 Ignasi Ribé Guinovart      
43 Jaume Roig     Berga  
44 Josep M. Sans Ferran     05/09/1938
45 Lluís Saura Cintas Estudiant Ciutadella de Menorca  
46 Santiago Serra Martínez      
47 Pere Sintes Roger Periodista Mahón  
48 Francesc Soler        
49   Soler        
50 Manuel Solsona Grifell Barber Berga  
51 Joan Sureda Portell   Palma de Mallorca  
52 Joan Torres Nat     18/08/1938
53 Pasqual Vallès        
54 Gonzalo Vázquez Delgado Militar Palma de Mallorca  
55   Vila        
56 Josep Vilalta Boix     20/08/1938
57 Joan Vilalta Orriols     20/08/1938
58 Frederic Zaldivar Chueca     25/08/1938

Els morts

Els testimonis dels presos del batalló disciplinari, així com dels veïns de la zona assenyalen una gran quantitat de víctimes a causa dels maltractaments, la gana, l'esgotament i també la violència directa exercida pel personal del camp. En algunes ocasions la causa de la mort apuntada en el registre civil es contradiu amb els testimonis abans esmentats. És el cas de Agustí Marfà, Isidro Orrit Balaguer, Joan Cruzate Espiell i Juan Musso.

Nom i Cognoms

Edat

Data de la mort

Causa de la mort

Professió

Municipi d'origen

Antoni Agustí Marfà 30 >08/09/1938 Ferides arma de foc   Mataró
Felip Armengol Cases 57 30/12/1938 Ferides arma de foc   Artesa de Segre
Gonzalo Vázquez Delgado 50 04/12/1938 Ferides arma de foc Militar Palma de Mallorca
Isidre Orrit Balaguer 22 26/11/1938   Pintor Solsona
Joan Clavell Coll 37 09/01/1939   Comptable Mataró
Joan Cruzate Espiell 33 01/01/1939 Ferides arma de foc Comptable Mataró
Joan Llucià Martí 34 25-30/01/39   Comptable Igualada
Joan Musso 36 02/01/1939 Ferides arma de foc Paleta  
Joan Sureda Portell 37 18/09/1938 Asistòlia   Palma de Mallorca
Josep Alemany Paré 26 31/12/1938   Pagès Odèn
Josep Aspachs Obach   Aproximadament 20/01/1939 Asistòlia   Berga
Josep Calderé Santmiquel 34 25/12/1938 Ferides arma de foc Pagès  
Lluís Minguer Pera 24 02/01/1939 Disenteria Ferroviari Barcelona
Lluís Saura Cintas 36 17/09/1938   Estudiant Ciutadella de Menorca
Pasqual Vallès          
Pere Enrich Cuixart 35 26/08/1938   Capellà Barcelona
Pere Sintes Roger   28/10/1938   Periodista Mahón
Ramon Comelles          
Vila          
 

 

 

Fosses comunes de la guerra civil, al Solsonès també

Presentació dels resultats de la recerca
Taula rodona Recerca, fosses i llei de la memòria històrica.
Diferents experiències: Penedès, Segarra i Solsonès

Divendres 16 de desembre, 2/4 de vuit del vespre
Sala Cultural de l’Ajuntament de Solsona

Exposició Fosses comunes, un passat no oblidat

Inauguració: dissabte 17 de desembre, 18 h.

Del 17 al 30 de desembre
Sala del Teatre del Consell Comarcal (Palau Llobera).
Horari: lab. de 10 a 14h i dissabtes de 11 a 13h i de 18 a 20h

llegir-ne més

 

 

 

 

 

 
contacte