Crèdits

Recerca: Jordi Guixé i Corominas
Amb el suport del Programa per al Memorial Democràtic 2005