Inici
La Fortalesa
Els ilergets

 

 

El poblat ibèric dels Estinclells es troba situat en el promontori més oriental d'una serra allargada i orientada d'est a oest. Aquest tossal s'ubica dins de la partida dels Estinclells i a la vora de la carretera local que va de Tàrrega a Sant Martí de Maldà entre el quilòmetre 7 i 8 d'aquesta carretera i a uns 5 quilòmetres de la vila de Verdú. La superfície del turó estava ocupada originàriament per conreus herbacis de secà, oliveres, ametllers i vinya. El pla superior on es troba el poblat té una superfície de 2.965 m 2 i queda un metre i escaig per damunt del pla inferior que s'estén cap a ponent. Per les bandes sud, est i oest el pendent és pronunciat i constitueix una defensa natural. Pel que fa a l'àrea estricta del poblat, les seves dimensions són modestes, uns 2.200 m 2 .

 

Presenta una elevació sobre el nivell del mar de 384 m i controla algunes de les partides més fèrtils del terme de Verdú com són els fondos o les petites valls de fons pla dels Molars, dels Marquesos, de Sant Julià. L'entorn immediat s'aprofita per a l'agricultura i el paisatge està marcat per grans planes cultivades on predomina el conreu dels cereals de secà, amb intercalacions de parcel·les d'olivera, ametllers i vinya.

 

La localització en coordenades UTM, segons la Cartografia (Atles topogràfic de Catalunya 1:50.000 Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Institut Cartogràfic de Catalunya) és UTM X 341 UTM Y 4607. Les seves coordenades Greenwich són: 1º 05' 50'' / 41º 35' 50''