Inici
La Fortalesa
Els ilergets
 

 

El poblat ibèric dels Estinclells de Verdú (L'Urgell) és un jaciment propietat de l'Ajuntament de Verdú. Presenta unes condicions excepcionals per ser objecte d'un estudi exhaustiu del jaciment i una adequació d'aquest per a la visita pública.

El fet de ser propietat de l'Ajuntament i l'interès que sempre ha mostrat aquest envers el jaciment fan que la seva potenciació sigui imprescindible a tots els nivells, tant científic com social.

A això, cal afegir-hi una sèrie d'avantatges com poden ser el seu fàcil accés en vehicle (està situat a pocs quilòmetres de la C-14 que uneix Tàrrega amb Montblanc); el fet de ser un jaciment que, en poc temps, ha esdevingut conegut i visitat, amb una certa freqüència, tant per la gent de Verdú com per turistes o investigadors; el fet de estar gairebé del tot excavat i poder permetre una visió global d'un assentament iber; el paisatge; la possibilitat de poder fer unes instal·lacions de serveis per als visitants, la seva difusió i ús escolar, i la creació d'un centre d'arqueologia experimental (CEP).

L'excavació del poblat ibèric dels Estinclells es troba dins d'un projecte de recerca global del territori de l'Urgell i comarques veïnes, que porta per títol “Projecte de recerca arqueològica sobre societat, economia i evolució del poblament ibèric a les valls dels rius Corb, Ondara i Sió (Urgell, Pla d'Urgell, Segarra, Conca de Barberà)”. El projecte neix de la col·laboració entre el Centre d'Estudis Lacetans i el Museu Comarcal de l'Urgell. Un dels aspectes fonamentals que han motivat aquest projecte és la constatació de l'existència d'un fort desequilibri pel que fa a la recerca arqueològica de l'època ibèrica a les terres de ponent respecte a d'altres territoris catalans. Una de les finalitats perseguides per l'equip d'investigació és el de cobrir aquest buit existent en la recerca de l'arqueologia ibèrica en aquest sector del món ilergeta delimitat per les valls dels rius Corb, Ondara i Sió. Fins al moment present s'han dut a terme vuit campanyes d'excavació programades entre els any 2002 i 2010 i quatre Plans d'Ocupació realitzats entre l'any 2003-2010.

El jaciment dels Estinclells es compon de dues parts de cronologia diferenciada: a l'extrem est del tossal es troba l'assentament ibèric i al vessant sud i partida per la carretera de Sant Martí de Maldà (LV-) s'estenen les restes d'una vil·la romana amb perduració fins al Baix Imperi Romà. La part on s'ha intervingut és la corresponent a l'assentament ibèric.