Inici
Artesania
Metal·lúrgia
Tèxtil
Publicacions
 
Experimentació arqueològica en la triada mediterrània: el cereal, la vinya i l'olivera
 
 

CAMP D'EXPERIMENTACIÓ DE LA PROTOHISTÒRIA (CEP). Experimentació sobre el conreu de la vinya i la producció de vi en el món protohistòric

A partir de les dades que ens proporcionen l'arqueologia, la paleocarpologia i les fonts clàssiques, es pretén dur a terme un projecte d'arqueologia experimental per poder conrear la vinya i, posteriorment elaborar vi. Una de les raons importants que explica la ubicació d'aquest projecte en el Camp Experimental de Verdú és l'aparició d'una base de premsa, que segons demostren les darreres anàlisis paleocarpològiques podria haver servit per premsar vi. Els recents mostrejos arqueobotànics del Recinte 15A de l'assentament dels Estinclells dóna, enter altres coses, restes de raïm ( Vitis vinifera ssp. vinifera ), amb una desena d'individus ben conservats i alguns fragments. Aquest fruit ja s'havia documentat en anteriors estudis carpològics. Es documenten a la preparació del paviment i en els farciments del petits retalls o desnivells que conformen el sòl del recinte 15A. Part de la preparació d'aquest paviment és deu haver format per la pròpia dinàmica de la utilització de la, on es trepitgen les restes que cauen al paviment durant els treballs de premsat o els rebutjos llençats a les petites llars de foc que estan al paviment.

 

Objectius de l'experimentació

A.- Preguntes prèvies:

a.1.-Es poden reproduir les condicions necessàries per obtenir vi semblant a l'existent en època ibèrica?

a.2.-És possible seleccionar varietats anteriors a la fil·loxera (suport de l'arqueobotànica i de l'enginyeria actual)?

a.2.-Estudi i restitució del procés de producció de vi en època antiga.

a.3.-Estudi del sistema de premsat i fermentació del vi en el món ibèric.

a.4.-Altres estudis com: càlcul de productivitat, malalties, tractament de la vinya, eines associades.

a.5.-El consum del vi en època ibèrica. Estudi de les fonts clàssiques.

 

B.- El procés:

b.1.-Plantació de vinya experimental seguint les indicacions de les fonts clàssiques

b.2.-Construcció d'un trull per premsar el raïm segons models arqueològics

b.3.-Fabricació d'àmfores i recipients per envasar el most i permetre la fermentació

b.4.-Control dels processos per a l'obtenció de dades

b.5.-Publicació dels resultats a diferents nivells: científic, divulgació…