Planol-presó

Plànol cedit per Jordi Feliu Clotet de Solsona.