Inici
Museu de Tàrrega
Museu d'Arqueologia de Verdú
 

La utilitat del mètode arqueològic a l'ensenyament s'ha de veure exemplificat en una bona oferta de tallers. Cal cercar una experiència didàctica innovadora que pugui desenvolupar una sèrie de materials adaptats tant al públic escolar com al no escolar.

Els àmbits de treball desenvoluparan en combinació amb l'aula aspectes de les matèries escolars fora l'aula. S'ha d'obrir la possibilitat que totes les matèries del currículum puguin estar representades en l'oferta didàctica que proposem i que a la vegada sapiguem veure les connexions entre una matèria i una altra. La nostra proposta de Camp Experimental de la Protohistòria CEP promou un jaciment arqueològic i el mètode arqueològic com a eina didàctica.

Els àmbits de treball seran els propis del camp experimental. Sobre aquests àmbits de recerca s'elaboraran els projectes educatius, adaptats als diferents cicles de primària, secundària i batxillerat.

 

ÀMBITS DE TREBALL DEL CAMP EXPERIMENTAL DE LA PROTOHISTÒRIA

Àrea experimental d'arquitectura

L'arquitectura en terra, els processos de treball, control temperatura i humitat, tàpia, toves, encanyissats i sostres, l'espai domèstic

Àrea experimental agrícola: l'olivera

El cicle anual de l'olivera, els processos de treball, les fonts antigues gregues i romanes, carpologia, taller de premsat, usos de l'oli, economia, agricultura

Àrea experimental agrícola: la vinya

El cicle anual de la vinya, els processos de treball, les fonts antigues gregues i romanes, carpologia, cup, fermentació i transformació en vi, economia, agricultura

Àrea experimental agrícola: el cereal

El cicle anual del cereal, els processos de treball, les fonts antigues gregues i romanes, carpologia, emmagatzemat en sitges, transformació en fermentat (cervesa), economia, agricultura

Àrea experimental d'artesania: la ceràmica

Els recursos naturals del ceramista (matèries primeres), processos de treball, construcció d'un forn ceràmic, funcionament d'un forn ceràmic, tornejat i modelat de peces, el torn, control cocció (temperatura, atmosfera reductora/oxidant)

Àrea experimental de la metal·lúrgia

Extracció del ferro, processos de treball, les mines, construcció i funcionament d'un forn metal·lúrgic, les ferreries, la conformació de peces

Àrea experimental ramadera i tèxtil

Ramaderia, economia, processos de treball, el tint dels teixits, el filat, els telers